uutuudet 
suunnittelijoille 
etusivu 
audio/valo 
esitteet 
akustinenmallinnus 
suunnittelu 
referenssit 
tarvikkeet 
hinnasto 
yhteydenotto 
 

Akustinen suunnittelu

Kun äänijärjestelmää suunnitellaan, tullaan usein tilanteeseen, jossa ei pystytä enää sormituntumalla sanomaan, miten järjestelmä tulisi rakentaa. Tällöin turvaudutaan akustikon käyttämiseen suunnittelussa. Tyypillisiä esimerkkejä vaikeista tiloista ovat kirkot, hallit ja muut suuren jälkikaiunta-ajan omaavat tilat. Muita vastaavia ongelmia saattaa aiheuttaa korkea taustamelu, rajoitukset käytettäviin äänenpaineisiin, tai vaikkapa sokkeloiset tilat. Audiotalon omat akustiikan asiantuntijat ovat tottuneet ratkomaan näitä ongelmia. Siitä hyvänä todisteena on referenssilistamme.

Akustinen mallinnus

Usein akustikon työkaluna käytetään akustista mallinusta. Tämä tehdään rakentamalla mallinnettava tila erityisellä mallinnusohjelmalla. Tilan mallinnuksen jälkeen ohjelma laskee tilan akustisia ominaisuuksia, joiden muutoksia mallia muuttamalla voidaan tutkia. Optimaalisen lopputuloksen takaa mallintajan kokemus ja toimiva ohjelmisto. Audiotalo käyttää ohjelmistonaan alan huippua olevaa EASE 4.0 järjestelmää. Suunnittelijoillamme on vuosien kokemus akustisten ongelmien ratkonnasta.

Aktiivinen ja passiivinen ratkaisu

Kun akustista ratkaisua haetaan mallinuksessa, käytetään passiivisia ja aktiivisia ratkaisuja. Passiivisissa ratkaisuissa pyritään parempaan tulokseen tilaa muuttamalla akustisesti sopivilla, usein ääntä vaimentavilla, materiaaleilla. Näillä vaimennetaan häiritseviä jälkikaikuja. Toisaalta taas liiallinen vaimennus tilassa voi estää äänen kuuluvuutta, joten on myös mahdollista käyttää ääntä heijastavia materiaaleja.

Aktiivisella ratkaisulla tarkoitetaan elektroakustista tekniikkaa. Äänen kuuluvuutta ,parempaa puheenymmärrettävyyttä sekä äänen erottelukykyä parannetaan silloin muokkaamalla kaiuttimen tuottamaa äänikenttää siten että tilasta johtuvat akustiset ongelmat saadaan poistettua. Hyvänä esimerkkinä tästä on käyttämämme Intelivoxin kaiutintekniikka. Aktiivisten ratkaisujen suurin rajoittava tekijä on usein vain valittu kustannustaso.


   
AUDIOTALO OY   Voimantie 19    33680 TAMPERE
Tel. +358 3 378 9292  
email: info@audiotalo.fi